Nasze dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szóstce

21-570 Drelów

(0-83) 372 11 64